Je eigen gidspagina maken?
  1. Kies een thema
    (bijv. Wonen)
  2. Kies een categorie binnen dit thema
    (bijv. Bewoners)
  3. Op dit niveau kun je een eigen gidspagina maken. Klik op
    > Maak hier je gidspagina

Waarom een eigen gidspagina?
Video's op de gidspagina?
Lees voor het antwoord op deze of andere vragen de FAQ.

Ageing Well in a connected world - De verzilvering (video)

Banner
Dit item is nog niet publiek.

VOEG HIER JOUW EIGEN VERZILVERINGSVIDEO TOE OF BEKIJK WAT ANDERE HEBBEN TOEGEVOEGD!

OEFENMUZIEK - KLIK HIER VOOR GERARD EERSTE MUZIEKLES VANUIT HUIS


De Verzilvering van Almere is een direct resultaat van internationale Cisco-programma Ageing Well in a Connected World, een programma op het snijvlak van ouder worden, dienstverlening en moderne technologie. Het programma is gericht op het prettig ouder worden. Het heeft tot doel om participatie te bevorderen en ouderen meer bij hun omgeving en bij elkaar te betrekken, gebruikmakend van moderne communicatie en collaboratie technologie. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van videocommunicatie maar ook social networking en andere manieren van het online delen van werk of andere gezamenlijke activiteiten. Real time op interactieve wijze.

Internationale uitstraling
Er is internationaal een beweging waar te nemen die voorbereid wil zijn op een vergrijzende wereld en die de bedreigingen èn de kansen, ook de economische, die daarmee samenhangen als uitdagingen ziet. Ageing Well in a Connected World past binnen deze beweging. Het programma heeft een grote internationale scope en uitstraling. Het is onderdeel van een internationaal netwerk waar de International Federation on Ageing, De Wereld gezondheidsorganisatie, verschillende Europese programma's, De Europese Investeringsbank en een aantal grote bedrijven actief aan deelnemen. Binnen het Ageing Well in a Connected World programma wordt heel veel waarde gehecht samenwerking. Waarom? Omdat het productie verhoogt en kosten verlaagt. De moderne technologie ondersteunt die samenwerking en leidt tot nieuwe manieren van verbinden: leven, werken, wonen en meer.

Almere is nu één van de vier Europese speerpunten in het wereldwijde programma Ageing Well in a Connected World. Ook buiten Europa is het programma actief: in de VS, Canada en Australië.

Tijdens dit project worden er 2 verschillende onderdelen gevolgd. Denk hierbij aan 2 zangkoren die allebei op een andere locatie les krijgen, maar wel elkaar kunnen zien en spreken. Of bijvoorbeeld ouderen gymnastiek voor ouderen mensen die hun huis of verzorgingshuis niet uit kunnen, maar wel mee kunnen doen met de gymnastiekles die ergens anders in de stad wordt gegeven.

Op deze gidspagina vindt u informatie over het Ageing well project in de vorm van video verslagen.